Tin tức/sự kiện

31-12-2020 4534

Vương Giả Chiến Lần 1


Các Thuyền Trưởng thân mến,

Đến hẹn lại lên, một mùa Vương Giả Chiến nữa được bắt đầu. Tổng bộ Hải Quân xin phép được giới thiệu đến các Thuyền Trưởng thông tin chi tiết về hoạt động tại Vương Giả Chiến lần này. Thân mời các Thuyền Trưởng cùng theo dõi để nắm rõ hơn:I. Điều kiện:

Nhân vật đạt cấp độ Lv 70 có thể tham gia HĐ

II. Thời gian bắt đầu từ :  10:00 ngày 31.12.2020 – 23:59 ngày 13.01.2021

III. Phạm vi HĐ: All server

Chú ý:Các server đã tiến hành liên thông dữ liệu khi tham gia sẽ được tính theo 1 server. Ví dụ: S7, S8, S9, S10 tiến hành liên thông dữ liệu, khi tiến hành Cuộc chiến Vương giả từng server thì 4 server này được tính là 1 server, cùng chọn ra Top 32; Cuộc chiến Vương giả liên server cũng như thế.

IV.  Nội dung HĐ:

Quy tắc HĐ:

 • Vương giả chiến liên server chia thành 2 giai đoạn:Vương giả chiến từng server và Vương giả chiến liên server. Mỗi 1 giai đoạn đều cần phải trải qua vòng loại và vòng trong, chọn ra Top 32 

 • Đăng Ký Báo Danh

  11:30 31-12-2020

  12:00 01-01-2021

  Sơ Loại Server

  01-01-2021

  02-01-2021

  Vòng 1/16

  15:00 - 17:30 02-01-2021

  Vòng 1/8

  15:00 - 17:30 03-01-2021

  Vòng 1/4

  15:00 - 17:30 04-01-2021

  Bán Kết

  15:00 - 17:30 05-01-2021

  Chung Kết Vòng server

  15:00 - 17:30 06-01-2021

  Nghỉ Ngơi

  07-01-2021

  Sơ loại liên server

  15:00 08-01-2021 - 11:30 09-01-2021

  Vòng 1/16

  15:00 - 17:30 09-01-2021

  Vòng 1/8

  15:00 - 17:30 10-01-2021

  Vòng 1/4

  15:00 - 17:30 11-01-2021

  Vòng bán kết

  15:00 - 17:30 12-01-2021

  Chung kết Liên Server

  15:00 - 17:30 13-01-2021


  Nội dung chi tiết sự kiện mời các thuyền trưởng xem 

  https://vuahaitac.online/news/detail/danh-sach-chia-cum-vuong-gia-chien-lan-1

Lỗi

Đăng nhập thất bại