Tin tức/sự kiện

31-12-2020 1803

Danh sách chia cụm Vương Giả Chiến lần 1

 

 

Danh sách chia cụm Vương Giả Chiến
Cụm Cụm server Tên server
1 S1-S2-S3-S4-S5-S6 Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper
2 S7-S8-S9-S10-S11-S12 Robin, Franky, Brook, Shanks, Ace, Buggy
3 S13-S14-S15-S16 Alvida, Coby, Mihawk,Smoker

Lỗi

Đăng nhập thất bại