Tin tức/sự kiện

17-05-2017 3446

Tích Lũy Nạp Thẻ Tháng 5

 

1. Thời gian Diễn ra:

 

Thời gian bắt đầu tính tích lũy từ 00:00 ngày 18/05/2017 đến 23:59 ngày 31/05/2017

Thời gian khai mở nhận thưởng ở web bắt đầu từ 10:00 ngày 18/05/2017 đến 23:59 ngày 31/05/2017

 

2. Phạm Vi áp dụng: Tất cả người chơi

 

3. Điều kiện:

 

Người chơi đăng nhập vào cửa hàng ở trang chủ để nhận thưởng

Trong thời gian HĐ, người chơi Đạt các mức tích lũy có thể nhận thưởng

Tất cả các phần thưởng người chơi nhận sẽ được phát trực tiếp vào hòm đồ của nhân vật

Trong thời gian diễn ra event nếu các server mới được mở thì cũng có quyền tham gia hoạt động này

o Lưu Ý: Pow được chuyển vào server nào thì sẽ chỉ được tích điểm và nhận thưởng ở server đó. Có thể cùng lúc nhận thưởng ở cả 2 server nếu cả 2 server đều thỏa mãn điều kiện nhận thưởng

 

4. Nội dung Phần Thưởng:

 

Mốc nạp

Phần thưởng

Beri (vạn)

200

Túi nguyên liệu đồ cam thường*3

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*1

125 Đá Khắc Ấn*5

1000 đá nguyên tố*10

1000

500

Túi nguyên liệu đồ cam thường*3

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*2

125 Đá Khắc Ấn*10

50 Địa hạt Haki *3

2000 

1000

Túi nguyên liệu đồ cam thường*5

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*3

Túi K.cương cổ đại (500)*10

Đá Huyết Linh*20

 2000 

2000

Túi nguyên liệu đồ cam thường*5

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*3

Túi chọn thú cưỡi A*1

1000 Điểm chiêu mộ*1

 3000

3000

Túi nguyên liệu đồ cam thường*5

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*3

Túi Báu vật Tóc Đỏ 140 A*1

Bảo thụ Adam*25

3000

5000

Túi nguyên liệu đồ cam thường*5

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*3

Túi Báu vật Tóc Đỏ 140 B*1

1000 Điểm chiêu mộ*1

3000

10000

Túi nguyên liệu đồ cam thường*5

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*3

125 Đá Khắc Ấn*25

1000 Điểm chiêu mộ*2

4000

15000

Túi tẩy luyện B.thạch hào hoa*10

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*3

túi lựa chọn tinh vân*1

Pet phụ túi lựa chọn A*1

5000

20000

Túi tẩy luyện B.thạch hào hoa*15

Mảnh sổ tay tôn sư Haki*4

túi lựa chọn tinh vân*1

Bản vẽ Tên lửa*1

 5000

 

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S5 - Nami

Server vừa chơi

S5 - Nami

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại