Tin tức/sự kiện

15-09-2020 2074

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để cập nhật phiên bản mới cùng các nội dung mới, VHT sẽ tiến hành bảo trì.

 

Lưu ý thời gian bảo trì có thể kéo dài nếu có phát sinh vấn đề trong quá trình bảo trì.

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 00h00 ngày 16.09.2020 - 12h00 ngày 16.09.2020

 

Nội dung bảo trì:

o  Mở giới hạn đẳng cấp lên cấp 195

o  Cập nhật tướng mới:

Shanks-S

Mihawk-S

Lucci-S

Killer-S

Hawkins-S

Marco-S

o  Cập nhật 3 nguyên tố công mới:

o  Cập nhật 2 trái ác quỷ mới:

o  Mở nâng cấp trái Lá Chắn 8 sao:

o  Cập nhật 2 trái thức tỉnh mới:

o  Cập nhật công thức ghép các trái ác quỷ mới:

Trái Ảo Giác

Trái Tâm Linh

Trái Cơ Giáp

Trái Hành Phong

Trái Dực Hổ

Trái Thiên Cơ

Trái Dực Ưng

o  Cập nhật bộ trang bị mới:

o  Cập nhật 3 bộ trang sức mới:

Bộ TS Bóng Đêm

Bộ TS Long Sinh Cửu Phẩm

Bộ TS Bách Ngọc Dũng

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại