Tin tức/sự kiện

09-05-2017 1558

Hoạt động tuần 3 tháng 5

Các Thuyền Trưởng thân mến,

 

Vua Hải Tặc xin giới thiệu đến các Thuyền Trưởng chuỗi hoạt động lần 3 tháng 5 này. Với cách thức tham gia vô cùng đơn giản, các Thuyền Trưởng sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị rất hấp dẫn. Xin mời các Thuyền Trưởng cùng theo dõi để nắm rõ hơn:

 

► Pháo Hoa vui vẻ

 

Thời gian HĐ:  10:00 11/05 - 23:59 17/05

 

Quy tắc HĐ:

 

1.Trong thời gian hoạt động, tấn công PB có xác suất nhận được phiếu pháo hoa;

2. Dùng phiếu pháo hoa đổi lấy pháo hoa, cũng có thể dùng vàng để mua pháo hoa;

3.Sau khi dùng nhận được “Túi  quà thân mật" "Nguyên liệu allblue" "Tử hồn" "Đá nguyên tố" "Đá năng lượng"  "Bảo thạch kinh nghiệm" "Tích điểm tấn công hải quân"; (Tích điểm không thể đổi trong trung tâm đổi, dùng để kích hoạt đồng đội)

4.Số pháo hoa có thể đổi mỗi ngày có hạn chế số lượng;

5.Sau khi hoạt động kết thúc, phiếu pháo hoa chưa sử dụng sẽ tự động bị xóa bỏ;

 

Giao diện hoạt động:

 

Giao diện HĐ

 

► Đào vàng Đảo Người Cá

 

Thời gian HĐ:  10:00 11/05 - 23:59 17/05

 

Quy tắc HĐ:

 

1.    Cấp nhân vật ≥lv50 có thể tham gia hoạt động;

2.    Mở giao diện HĐ, có thể tiến hành đào vàng trong khu vực bất kì của “Bản đồ kho báu Marineford”, mỗi lần đào vàng có thể ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm;

3.    Trong thời gian HĐ, mỗi ngày có 3 lần đào vàng miễn phí, phí đào vàng 500 vàng/lần;

4.    Dùng đào vàng lượng lớn, có thể tiến hành 1 lần đào vàng, giới hạn đào lượng lớn là 100 lần;

5.    Vật phẩm thu được khi đào vàng có thể xem trong ba lô, nếu ba lô không đủ, sẽ tự động chuyển vào ba lô tạm thời;

6.    Loại vật phẩm đào vàng có thể xem thông qua “Xem trước bảo bối Kho báu”;

7.    Hướng dẫn số lần đào vàng:

Description: http://img2.blog.zdn.vn/70066069.jpg

Giao diện HĐ:

Description: http://img2.blog.zdn.vn/70066077.jpg

Show thời trang:

Description: http://img2.blog.zdn.vn/70066080.jpg

Nội dung PT

Description: http://img2.blog.zdn.vn/70066088.jpg

Description: http://img2.blog.zdn.vn/70066090.jpg

Description: http://img2.blog.zdn.vn/70066093.jpg

Description: http://img2.blog.zdn.vn/70066097.jpg

 

► Đại tác chiến nhiệm vụ

 

Thời gian HĐ:  10:00 11/05 - 23:59 10/06

 

Quy tắc HĐ:

 

1. Trong thời gian HĐ, người chơi có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ chỉ định để nhận PT tương ứng.

2. Trong thời gian HĐ, nhiệm vụ chưa đạt tới thời gian chỉ định thì không thể nhận, có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quá hạn, sau khi hoàn thành mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ.

4. Trong thời gian HĐ, sau khi hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, và tự động nhận nhiệm vụ tiếp theo.

5. Trong thời gian HĐ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước, thì mới bắt đầu tính mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo.

6.  4:00 hàng ngày làm mới, sau khi thời gian HĐ kết thúc, phần thưởng chưa được lĩnh sẽ không thể lĩnh.

 

Giao diện HĐ

 

Tổng Bộ Hải Quân kính báo.

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S5 - Nami

Server vừa chơi

S5 - Nami

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại