Tin tức/sự kiện

28-08-2020 999

Hoạt động sàn đấu giá tháng 9

 

Thời gian: 10:00 ngày 27.08.2020 - 23:59 ngày 02.09.2020

 

Quy tắc: 

 

1. 10:00 – 22:00 mỗi ngày có thể tiến hành ra giá cho vật phẩm, 22:00 sẽ tiến hành kết toán vật phẩm.

2. Trong thời gian hoạt động có thể ra giá cho vật phẩm khác nhau, sau khi kết toán người ra giá cao nhất sẽ nhận được vật  phẩm đấu giá, vàng ra giá của người chơi khác sẽ được trả lại sau kết toán trong ngày.

3. Nếu có vài người chơi cùng ra một giá cao nhất, thì người chơi ra giá trước sẽ nhận được vật phẩm.

4. Vật phẩm đấu giá được và vàng trả lại sẽ được chuyển bằng hộp thư, số vàng tiêu hao đấu giá sẽ không được tính vào bất cứ hoạt động tiêu phí nào.

5. Thông qua “Xem trước bán đấu giá” có thể xem trước những vật phẩm sẽ được bán đấu giá sau vài ngày, “Lịch sử thành giao” có thể xem những vật phẩm đã bán và người nhận được vật phẩm.

6. Hoạt động này là liên server, phương thức chia nhóm server sẽ dựa vào hệ thống tự động sắp xếp.

 

Icon Hoạt Động:

           

Giao diện hoạt động:

 

Giao diện hoạt động:

Xem trước bán đấu giá:

 

Danh hiệu:Nhất Thế Kiêu Hùng

Thuộc tính trang bị: SM +9.9, NN +9.9, Trí lực +9.9, VC +900, TC +900, MC +900, S.mệnh +12%, S.mệnh +29000,VP + 9%, MP + 9%, TCP + 9%.

 

Thuộc tính chưa trang bị: VC +550, TC +550, MC +550, VP +690, TCP +690, MP +690, S.mệnh +19000.

 

Tế Lễ Ám Hoan Phổ:

Billower Bike bậc 1:

Chúc các Thuyền Trưởng chơi game vui vẻ!

 

Lỗi

Đăng nhập thất bại