Tin tức/sự kiện

21-05-2020 7961

HOẠT ĐỘNG ĐỢT 4 THÁNG 5

 

Mỗi Ngày Đều Là Valentine 

 

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 21.05.2020 - 23:59 ngày 27.05.2020

 

Quy tắc hoạt động:

 

1. Trong thời gian HĐ, người chơi có thể nhấn vào những vật phẩm trên giá lễ phẩm trong giao diện HĐ, nhận được món quà tình yêu của bản thân, khi người chơi nhấn vào vật phẩm sẽ tiêu hao Thiệp Valentine.

2. Trong thời gian HĐ, người chơi có thể tấn công PB để nhận được Thiệp Valentine.

3. Không đủ Thiệp Valentine có thể dùng vàng thay thế giá 1000 vàng/lần.

4. Vật phẩm thưởng của HĐ trực tiếp gửi vào ba lô của người chơi.

 

Nội dung phần thưởng:

Giao diện hoạt động:

 

► Lãng Mạn Thất Tịch

 

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 21.05.2020 - 23:59 ngày 27.05.2020

 

Quy tắc hoạt động:

 

1. Trong thời gian hoạt động, đánh phụ bản có tỷ lệ nhận được Chocolate tình nhân, Hoa hồng lãng mạn.

2. Sử dụng Chocolate tình nhân, Hoa hồng lãng mạn có thể lệ nhận được vật phẩm.

 

Thưởng vật phẩm:

 

Danh hiệu hiếm: “Thất tịch ngọt ngào”

 

Thuộc tính trang bị: VC +35,TC  +35,MC +35,VP +45,TCP +45,MP +45,S.mệnh +320.

 

Thuộc tính chưa trang bị: VC +10,TC  +10,MC +10,VP +18,TCP +18,MP +18,S.mệnh +205.

 

Chocolate tình nhân

Hoa hồng lãng mạn

 

► Vòng Quay May Mắn

 

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 21.05.2020 - 23:59 ngày 27.05.2020.

 

Quy tắc:

 

1. May mắn bắt đầu từ vòng ngoài.

2. Nếu như vào vòng trong, thì may mắn lần sau sẽ bắt đầu từ vòng trong, sau khi may mắn vòng trong hoàn thành thì sẽ quay trở lại vòng ngoài.

3. Nếu như hiện tại ở vòng trong, mà đã dùng hết số lần may mắn trong ngày, thì may mắn ngày mai sẽ bắt đầu từ vòng trong.

 

Hướng dẫn hoạt động:

 

1. Người chơi đạt đến Lv 50 có thể tham gia HĐ này.

2. Trong thời gian HĐ, mỗi ngày đăng nhập có thể nhận được 1 lần may mắn miễn phí, từ VIP1 trở lên có thể nhận được thêm 3 lần may mắn miễn phí.

3. Trong thời gian HĐ, lần đầu sử dụng tính năng kích hoạt toàn bộ Tinh Linh tàu có thể nhận được 30 lần miễn phí.

4. Trong thời gian HĐ, tiêu hao 1000 vàng có được 1 lần may mắn.

5. Số lần miễn phí được tích lũy mỗi ngày; ưu tiên sử dụng số lần miễn phí.

6. Người chơi sử dụng 1 lần may mắn sẽ mở vòng quay từ vòng ngoài, nếu vào vòng trong, thì cần  lại sử dụng 1 lần may mắn và sẽ mở vòng quay từ vòng trong, nếu số lần đã dùng hết, thì ngày kế tiếp sẽ mở vòng quay từ vòng trong.

7. Giới hạn số lần dùng vàng may mắn mỗi ngày,  LV VIP khác nhau thì số lần  cũng khác nhau, số lần may mắn không tính vào trong đó.

8. Hạn chế số lần dùng vàng may mắn sẽ được reset vào 4:00 hàng ngày.

 

Tiêu chuẩn số lần may mắn hàng ngày:

Icon hoạt động: 

 

Giao diện HĐ:

Xem phần thưởng:

Pet phụ“Bepo”: 

Lv sử dụng: Không giới hạn.

 

Kĩ năng thiên phú (Gấu đá):+5%VC, +1.5%TC, +1.5%MC, +1%VP, +1%TCP, +1%MP, +1.5%S.mệnh, +500S.mệnh.

 

Nhiều nhất có thể có 7 kĩ năng, giới hạn cấp kĩ năng: lv.9, điễm lĩnh ngộ ban đầu 20.

 

Thời trang:

Thuộc tính thời trang: (NV chính)

 

S.mệnh+3800, SM+2.2, NN+1.6, Trí lực+1.6, VC+460, VP+460, TC+400, TCP+400, MC+400, MP+400, VC thiên phú+0.036, VP thiên phú+0.036, TC thiên phú+0.03, TCP thiên phú+0.03, MC thiên phú+0.03, MP thiên phú+0.03.

 

Pet cưỡi: Máy xúc Chopper

Thuộc tính:(Toàn đội, thuộc tính khác nhau có thể ghép chồng: VC+250, TC+250, MC+250, VP+250, TCP+250, MP+250, S.mệnh+2500

 

► Lễ bao nạp thẻ thời hạn

 

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 21.05.2020 - 23:59 ngày 27.05.2020

 

Quy tắc HĐ: Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp 60000 vàng là có thể nhận thêm phần thưởng tại giao diện hoạt động.

Giao diện hoạt động: 

Lưu ý: Vật phẩm trong hình chỉ mang tính chất minh họa, thực tế có thể thay đổi theo từng tuần.

Lỗi

Đăng nhập thất bại