Tin tức/sự kiện

25-10-2017 3044

Hoạt Động Đợt 4 tháng 10

► Năm mới đại cát

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 26.10.2017 - 23:59 ngày 01.11.2017

 

Quy tắc HĐ:

 

1. Trong thời gian hoạt động, tấn công Phụ bản có xác suất nhận được chìa khóa đầu ngựa;

2. Tiêu hao chìa khóa đầu ngựa mở rương báu;

3. Có thể dùng chìa khóa cấp thấp để ghép thành chìa khóa cao cấp, nếu chìa khóa không đủ, có thể dùng vàng bổ sung;

4. Sau khi hoạt động kết thúc, chìa khóa chưa sử dụng sẽ tự động bị xóa bỏ.

 

Giao diện hoạt động

 

 

Nội dung thưởng:

 

Nội dung phần thưởng

Rương vàng

Danh hiệu hiệu ứng toàn đội: Khoái kiếm sĩ hải tặc

Thuộc tính trang bị: SM+2.5,NN+0.5,Trí lực+0.5,S.mệnh+1%,S.mệnh+500

Pet Phụ 7 sao: Mr.13

Thời trang mùa hè

Trang sức Pet cưỡi mới (5 sao):

Chuông Thú Rồng chiến, Chuông Thú Đầu bò, Chuông thú Chim lửa, Chuông Thú Rắn bay, Chuông Thú Sói lớn, Chuông Thú Thiên mã.

Đá Ngân Tinh, Đá Lục Tinh, Đá Tử Tinh, Pha lê chất lượng thấp, Hải ma thạch chất lượng thấp, Trân châu chất lượng thấp, Mã não chất lượng thấp, San hô chất lượng thấp, Quặng đồng chất lượng thấp, Quặng sắt chất lượng thấp, Quặng bạc chất lượng thấp, Quặng vàng chất lượng thấp, 50 vạn Beri, Đá Huyết Linh, Lì xì vàng(nhỏ), Bánh mì, Áo choàng ác ma, Trái kinh nghiệm hạt, Thủy tinh thời trang, Trái kinh nghiệm nhỏ, Trái tim ác ma, Túi K.cương cổ đại, Ấn ký đồng đội

Nội dung phần thưởng

Rương bạc

Trang sức Pet cưỡi (4 sao):

Nguyệt Độc Lưu Ly, Phong Kim Lưu Ly, Duyên Mộc Lưu Ly, Vũ Thủy Lưu Ly, Lưu Hỏa Lưu Ly, Nhuận Thổ Lưu Ly

Trái kinh nghiệm nhỏ, Mũi tên TY, Trái tim ác ma, Túi K.cương cổ đại, Đá Ngân Tinh, Đá Lục Tinh, Đá Tử Tinh, Pha lê chất lượng thấp, Hải ma thạch chất lượng thấp, Trân châu chất lượng thấp, Mã não chất lượng thấp, San hô chất lượng thấp, Quặng đồng chất lượng thấp, Quặng sắt chất lượng thấp, Quặng bạc chất lượng thấp, Quặng vàng chất lượng thấp, 20 vạn Beri, Đá Tinh linh phát sáng, Đá Huyết Linh, Bánh mì, Áo choàng ác ma, Trái kinh nghiệm hạt.

Nội dung phần thưởng

Rương gỗ

Túi quà random tím, Túi quà thân mật tím, Đá Exp, Trái kinh nghiệm nhỏ, Pha lê chất lượng thấp, Hải ma thạch chất lượng thấp, Trân châu chất lượng thấp, Mã não chất lượng thấp, San hô chất lượng thấp, 10 vạn Beri.

 

Show thời trang:

 

 

Danh hiệu:  “Khoái kiếm sĩ hải tặc”

 

 

► Đào vàng Đảo Người Cá

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 26.10.2017 - 23:59 ngày 01.11.2017

 

Quy tắc HĐ:

 

1.    Cấp nhân vật ≥lv50 có thể tham gia hoạt động;

2.    Mở giao diện HĐ, có thể tiến hành đào vàng trong khu vực bất kì của “Bản đồ kho báu Marineford”, mỗi lần đào vàng có thể ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm;

3.    Trong thời gian HĐ, mỗi ngày có 3 lần đào vàng miễn phí, phí đào vàng 2000 vàng/lần;

4.    Dùng đào vàng lượng lớn, có thể tiến hành 1 lần đào vàng, giới hạn đào lượng lớn là 100 lần;

5.    Vật phẩm thu được khi đào vàng có thể xem trong ba lô, nếu ba lô không đủ, sẽ tự động chuyển vào ba lô tạm thời;

6.    Loại vật phẩm đào vàng có thể xem thông qua “Xem trước bảo bối Kho báu”;

7.    Hướng dẫn số lần đào vàng:

VIP Số lần đào mỗi ngày
VIP0-VIP1 10 lần
VIP2 20 lần
VIP3 40 lần
VIP4 80 lần
VIP5-VIP12 Ko giới hạn

 

Giao diện HĐ:

 

 

Show thời trang:

 

 

Giải thích Đào vàng Đảo Người Cá:

 

Pet cưỡi:Cá chuồn

thuộc tính:(Toàn đội)

VC+240,

TC+240,

MC+240,

VP+240,

TCP+240,

MP+240,

Sinh mệnh+2400.

DH:Cường hào thế giới thuộc tính: Thuộc tính trang bị:SM+2, NN+0.6, Trí lực+0.6, VC+55, TC+43, MC+43, Sinh mệnh+1.5%, Sinh mệnh+450。 Thuộc tính chưa trang bị:VC+27, TC+17, MC+17, VP+32, TCP+22, MP+22, Sinh mệnh+265。
Pet phụ cấp cam mới: Anh em sóc Thuộc tính Pet phụ: +2.8%VC, +1.2%VP, +2.8%TC, +1.2TCP, +2.8%MC, +1.2%MP, +1.6%Sinh mệnh, +450Sinh mệnh, có thể có 7 kĩ năng, giới hạn cấp kĩ năng:lv9
Phần thưởng báu vật ngẫu nhiên

Túi bộ B.vật

Shiki 160 A

Túi bộ B.vật Shiki 160 B

Túi bộ B.vật Jimbe 150

Túi bộ Trang sức Hoa Văn

Túi bộ B.vật Shanks 140

Túi B.vật cam 130 A

Túi B.vật cam 130 B

Túi lựa chọn B.vật 110-120

Túi lựa chọn B.vật 90-100

Phần thưởng VP ngẫu nhiên

Số lượng VP:(ngẫu nhiên)

Túi bộ Trang sức Ngự Thần Mộc A

Túi bộ Trang sức Ngự Thần Mộc B

5000 Đá Hải Hồn

5000 Tinh linh thạch

Túi NL bá khí hào hoa

Túi nâng cấp thiên phú

Túi tẩy luyện bảo thạch hào hoa

2000 Tinh linh thạch

2000 Đá năng lượng

2000 Đá nguyên tố

Túi B.vật cam 130 A

Túi B.vật cam 130 B

Túi lựa chọn B.vật 110-120

Túi lựa chọn B.vật 90-100

500 vạn beri

Tử Tinh Phách

Đá Ám Kim Hoàn Mĩ

Mảnh Túi chọn b.vật Rayleigh

Và 1 vài vật phẩm khác…

 

► Lễ bao nạp thẻ thời hạn

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 26.10.2017 - 23:59 ngày 01.11.2017

 

Quy tắc hoạt động:Trong thời gian HĐ, mức nạp thẻ tích lũy của người chơi đạt 12500 vàng, là có thể lĩnh toàn bộ PT trong giao diện HĐ;

 

Nội dung PT:Thời trang Haloween*1 , 500 exp nguyên tố*10 , Quặng đồng thường*100 , 1500 chiến tích công hội*20 , Đá ám kim hoàn mĩ*5 , Túi tẩy luyện bảo thạch hào hoa*5

 

Giao diện hoạt động

 

 

Thời trang [Halloween] Final Fantasy:

 


Thuộc tính thời trang (hiệu ứng nhân vật chính): S.mệnh +4000SM +2.4NN +1.6Trí lực +1.6VC +480VP +480TC +420TCP +420MC +420MP +420Thiên phú VC +0.038Thiên phú VP +0.038Thiên phú TC +0.03Thiên phú TCP +0.03Thiên phú MC +0.03Thiên phú MP +0.03.

 

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại