Tin tức/sự kiện

17-09-2020 2995

Hoạt động đợt 3 tháng 9

 

► Đổi Quà Quốc Khánh

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 17.09.2020 - 23:59 ngày 30.09.2020

 

Quy tắc hoạt động:

 

Trong thời gian hoạt động người chơi thu thập các vật phẩm sau : Các thuyền trưởng có thể mua thêm trong shop các vật phẩm này:


Thông qua hoạt động đổi thưởng để đổi thành các phần thưởng


Công thức ghép Hộp Quà Quốc Khánh:


Chú ý : Khuyến cáo các thuyền trưởng nên đổi lần lượt từng vật phẩm , hạn chế đổi toàn bộ để đề phòng tránh tổn thất không đáng có

 

Phần thưởng sau khi sử dụng vật phẩm:
Danh sách vật phẩm thưởng:


Bản vẽ Dực Hổ
Bản vẽ Hành Phong

Onimaru Vệ Hồ

 Pet cưỡi Hihimaru Bậc 1


Carrot Nguyệt Sư


Túi chọn b.vật 180

 

► Giảm Giá Hạn CHế

 

Thời gian: 10:00 ngày 17.09.2020 - 23:59 ngày 23.09.2020

 

Phạm vi: All server

 

Quy tắc hoạt động:

 

1. Trong thời gian HĐ, người chơi có thể nhấn vào những vật phẩm trên giá lễ phẩm trong giao diện HĐ, nhận được món quà tình yêu của bản thân, khi người chơi nhấn vào vật phẩm sẽ tiêu hao Thiệp Valentine.

 

2. Trong thời gian HĐ, người chơi có thể tấn công PB để nhận được Thiệp Valentine.

 

3. Không đủ Thiệp Valentine có thể dùng vàng thay thế giá 1000 vàng/lần.

 

4. Vật phẩm thưởng của HĐ trực tiếp gửi vào ba lô của người chơi.


 

Lỗi

Đăng nhập thất bại