Tin tức/sự kiện

07-07-2022 1212

Hoạt động đợt 2 tháng 7

 

Đổi Quà Quốc Khánh

Thời gian: 10:00 ngày 07.07.2022 - 23:59 ngày 13.07.2022

 

Quy tắc hoạt động:

 

Trong thời gian hoạt động người chơi thu thập các vật phẩm sau : Các thuyền trưởng có thể mua thêm trong shop các vật phẩm này:


Thông qua hoạt động đổi thưởng để đổi thành các phần thưởng


Công thức ghép Hộp Quà Quốc Khánh:


Chú ý : Khuyến cáo các thuyền trưởng nên đổi lần lượt từng vật phẩm , hạn chế đổi toàn bộ để đề phòng tránh tổn thất không đáng có

Phần thưởng sau khi sử dụng vật phẩm:
Danh sách vật phẩm thưởng:


Bản vẽ Dực Hổ
Bản vẽ Hành Phong

Onimaru Vệ Hồ

 Pet cưỡi Hihimaru Bậc 1Carrot Nguyệt Sư


Túi chọn b.vật 180

► Hộp quà lớn Lễ Quốc Khánh

 

Thời gian: 10:00 ngày 07.07.2022 - 23:59 ngày 13.07.2022

 

Quy tắc HĐ:

 

1. Trong thời gian hoạt động, đánh phụ bản có cơ hội nhận được “Hộp quà lớn lễ Quốc khánh”;

2. Sử dụng “Hộp quà lớn lễ Quốc khánh” có thể nhận vật phẩm ngẫu nhiên (danh sách phái dưới).

 

Vật phẩm thưởng

 

HỘP QUÀ LỚN LỄ QUỐC KHÁNH

DH: Quốc khánh rực rỡ

Khoáng thạch hào hoa đại lễ bao

100 Nhân tố ác quỷ

100 Lục Hồn

Tinh linh thạch *500

Đồng xu may mắn (đại)

200 Tinh hoa ác quỷ

100 Đá Hải Hồn

50 Tinh hoa B.thạch

100 N.lượng N.tố

50 Đá Khắc Ấn

Đồng xu may mắn (trung)

Khoáng thạch thường đại lễ bao

600 K.N bảo thạch

Đá năng lượng *100

Đá nguyên tố *200

100 Điểm D.vọng H.tặc

200 vạn beri

50 K.cương cổ đại

Đồng xu may mắn (tiểu)

100 vạn beri

50 C.tích C.hội

 

 

Lỗi

Đăng nhập thất bại