Tin tức/sự kiện

08-03-2018 1103

Hoạt Động Đợt 2 tháng 3/2018

► Pháo Hoa vui vẻ

 

Thời gian HĐ: 10:00 ngày 08.03.2018 - 23:59 ngày 14.03.2018

 

Quy tắc HĐ:

 

1.Trong thời gian hoạt động, tấn công PB có xác suất nhận được phiếu pháo hoa;

2. Dùng phiếu pháo hoa đổi lấy pháo hoa, cũng có thể dùng vàng để mua pháo hoa;

3.Sau khi dùng nhận được “Túi  quà thân mật" "Nguyên liệu allblue" "Tử hồn" "Đá nguyên tố" "Đá năng lượng"  "Bảo thạch kinh nghiệm" "Tích điểm tấn công hải quân"; (Tích điểm không thể đổi trong trung tâm đổi, dùng để kích hoạt đồng đội)

4.Số pháo hoa có thể đổi mỗi ngày có hạn chế số lượng;

5.Sau khi hoạt động kết thúc, phiếu pháo hoa chưa sử dụng sẽ tự động bị xóa bỏ;

 

Giao diện hoạt động:

 

Giao diện HĐ

 

► Thu thập thẻ bài

 

Thời gian HĐ: 10:00 ngày 08.03.2018 - 23:59 ngày 14.03.2018

 

Quy tắc HĐ:

 

1. LV nhân vật ≥50 có thể mở;

2.Trong thời gian HĐ, tấn công liên tiếp, đánh quái bất kì trong PB thưởng đều có xác suất rơi rớt thẻ bài;  

3. Thẻ bài có rất nhiều bộ, trong thời gian hoạt động, người chơi có thể thu thập bộ bài để đổi phần thưởng;

4. Bộ bài khác nhau thì số lượng thẻ bài sẽ khác nhau, phần thưởng sẽ khác nhau;

5.Trong thời gian hoạt động, có thể dùng vàng để bù thẻ bài, mua trực tiếp thẻ bài chưa có trong bộ bài;

6. Bộ bài khác nhau thì số lần bù thẻ bài trong thời gian hoạt động cũng khác nhau, số lần sẽ được reset lại trong mồi lần hoạt động;

7. Trong thời gian hoạt động, mỗi bộ bài có thể đổi nhiều lần;

8. Sau khi hoạt động kết thúc, người chơi có thể bảo lưu thẻ bài để chờ hoạt động lần sau mở, cũng có thể quyên góp thẻ bài cho hoạt động Cây ác ma.

 

► Online tặng quà

 

Thời gian HĐ: 10:00 ngày 08.03.2018 - 23:59 ngày 14.03.2018

 

Quy tắc HĐ:

 

1. Trong thời gian hoạt động,người chơi chỉ cần 7 ngày đăng nhập game là có thể nhận toàn bộ thưởng;

2. Trong thời gian hoạt động,người chơi chỉ cần đăng nhập game là có thể nhập thưởng của ngày đó, mọi phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.

3. Giá trị phần thưởng sẽ tăng theo số ngày đăng nhập mỗi ngày của người chơi, hoạt động kết thúc thì không thể lĩnh bù nữa.  

 

Thưởng tích lũy điểm danh:

 

Điểm danh 1 lần

3000Beri*lv, 500Chiến tích*lv, Túi vàng sinh nhật

Điểm danh 2 lần

6000Beri*lv, 1000Danh vọng, 5Lực HĐ, Túi vàng sinh nhật

Điểm danh 3 lần

9000Beri*lv, 1000Chiến tích*lv, 600Đá nguyên tố, Túi vàng sinh nhật

Điểm danh 4 lần

12000Beri*lv, 2000Danh vọng, 10Lực HĐ, 600Đá năng lượng, Túi vàng Sinh nhật lớn

Điểm danh 5 lần

15000Beri*lv, 1500Chiến tích*lv, 900Đá nguyên tố, 5Haki Shura*2, Túi vàng Sinh nhật lớn

Điểm danh 6 lần

1250Chiến tích*lv, 1200Danh vọng, 100Đá Hải Hồn*2, 800Đá năng lượng, Bảo thụ Adam*5, Túi vàng Sinh nhật lớn

Điểm danh 7 lần

17500Beri*lv, 15Lực HĐ, 100Đá Hải Hồn*3, 1000Đá nguyên tố, 5Haki Shura*10, Bảo thụ Adam*10, Túi vàng Sinh nhật lớn

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại