Tin tức/sự kiện

06-12-2017 1172

Hoạt Động Đợt 2 tháng 12

► Lễ Trung Thu

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 07.12.2017 - 23:59 ngày 13.12.2017

 

Quy tắc HĐ:

 

Trong thời gian hoạt động, đánh phụ bản có tỷ lệ nhận được Hoàng kim ngũ nhân, Sen hoa hồng

Sử dụng Hoàng kim ngũ nhân, Sen hoa hồng có thể lệ nhận được vật phẩm (chi tiết xem phía dưới);

 

Thưởng vật phẩm:

 

Hoàng kim ngũ nhân

Sen hoa hồng

Khoáng thạch hào hoa đại lễ bao

DH: Sắc thu trăng tròn

Ma phấn tinh linh sơ cấp

Ma phấn tinh linh sơ cấp

Thủy tinh thời trang

5 Haki Shura

Cá mập

5 Haki Bá vương

600 K.N bảo thạch

50 C.tích C.hội

200 Điểm chiêu mộ

50 K.cương cổ đại

Bánh mì

50 Đá Khắc Ấn

100 đá năng lượng

100 Đá Hải Hồn

200 Đá N.tố

Đồng xu may mắn (tiểu)

500 tinh linh thạch

Đồng xu may mắn (trung)

50 C.tích C.hội

Đồng xu may mắn (đại)

50 K.cương cổ đại

200 vạn beri

1 Rumble tím

100 Lục Hồn

1 Bảo thụ Adam

50 Tinh hoa B.thạch

200 Thủy tinh trang sức

100 Nhân tố ác quỷ

100 N.lượng N.tố

Túi quà random tím cao cấp

Mũi tên TY

Khoáng thạch thường đại lễ bao

Dấu đỏ

200 Tinh hoa ác quỷ

100 Điểm D.vọng H.tặc

 

100 vạn beri

 

 

► Sàn Đấu Giá

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 07.12.2017 - 23:59 ngày 13.12.2017

 

Quy tắc HĐ:

 

1. 10:00 – 22:00 mỗi ngày có thể tiến hành ra giá cho vật phẩm, 22:00 sẽ tiến hành kết toán vật phẩm;

2. Trong thời gian hoạt động có thể ra giá cho vật phẩm khác nhau, sau khi kết toán người ra giá cao nhất sẽ nhận được vật  phẩm đấu giá, vàng ra giá của người chơi khác sẽ được trả lại sau kết toán trong ngày;

3. Nếu có vài người chơi cùng ra một giá cao nhất, thì người chơi ra giá trước sẽ nhận được vật phẩm;

4. Vật phẩm đấu giá được và vàng trả lại sẽ được chuyển bằng hộp thư, số vàng tiêu hao đấu giá sẽ không được tính vào bất cứ hoạt động tiêu phí nào;

5. Thông qua “Xem trước bán đấu giá” có thể xem trước những vật phẩm sẽ được bán đấu giá sau vài ngày, “Lịch sử thành giao” có thể xem những vật phẩm đã bán và người nhận được vật phẩm;

6. Hoạt động này là liên server, phương thức chia nhóm server sẽ dựa vào hệ thống tự động sắp xếp.

 

Icon Hoạt Động :

 

 

Giao diện hoạt động:

 

 

Xem trước bán đấu giá:

 

07.12

08.12

09.12

9193194 K.N bảo thạch *1

Thời trang Hệ quái y cung hoàng đạo (2) *1

Ngọc Kỳ Lân*1

Nguyên liệu tăng cấp mũ túi A *1

Nguyên liệu tăng cấp PP túi A *1

Túi nguyên liệu tăng cấp trang phục *1

Đá ràng buộc *10

Ma phấn tinh linh cao cấp *10

Thẻ Chuyển Chức *1

100 Địa hạt Haki *10

100 Địa hạt Haki *10

100 Địa hạt Haki *10

Túi chọn b.vật Sabo*1

Mảnh găng tay JinBe*5

Túi chọn b.vật Rayleigh*1

 

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại