Tin tức/sự kiện

09-11-2017 1158

Hoạt Động Đợt 2 tháng 11

► Quay số may mắn

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 09.11.2017 - 23:59 ngày 15.11.2017

 

Quy tắc HĐ:

 

1. Trong thời gian HĐ, người chơi mỗi ngày có thể nhận được 2 lần Quay số may mắn.

2. Trong thời gian HĐ, mất 2000 vàng có thể may mắn 1.

3. Trong thời gian HĐ, tấn công phụ bản thường có xác suất rơi phiếu may mắn, dùng phiếu may mắn có thể trực tiếp Quay số may mắn.

4. Người chơi khi Quay số may mắn, có xác suất quay vào ‘Lần sau lĩnh thưởng gấp ba’;‘Lần sau lĩnh thưởng gấp ba.

5. Lần miễn phí không thể tích lũy; Khi quay lượng lớn ưu tiên sử dụng lần miễn phí.

6. Giới hạn số lần may mắn bằng vàng mỗi ngày là 999 lần.

7. Hạn chế số lần may mắn bằng vàng sẽ được reset vào lúc 4:00 hàng ngày.

 

Icon vào H:

 

Giao diện HĐ:

 

  

► Thách đấu Đấu trường

 

Thời gian:10:00 ngày 09.11.2017 - 23:59 ngày 15.11.2017

 

Quy tắc

 

1.Trong thời gian hoạt động, thách đấu Đấu trường có xác suất rơi rớt vật phẩm;

2.Kiếm đấu sỹ:Thuộc tính trang bị:SM +0.4、NN +0.4、VC +15、TC +15、S.mệnh +220;

 Thuộc tính chưa trang bị:VC +10、TC +10、VP +12、TC +12、S.mệnh +125;

 

Nội dung phần thưởng rơi ra:

 

Danh hiệu “Kiếm đấu sỹ”

20 vạn Beri

50 vạn Beri

Túi quà random tím

Tinh linh thạch phát sáng

Tinh linh thạch bận rộn

Quặng đồng thường

Quặng sắt thường

Quặng bạc thường

Quặng vàng thường

Bánh mì

Bảo ngọc k.nghiệm

K.cương k.nghiệm

Rumble vàng

Rumble đỏ

Rumble tím

 

► Đại tác chiến nhiệm vụ

 

Thời gian:10:00 ngày 09.11.2017 - 23:59 ngày 09.12.2017

 

Phạm vi:All server

 

Quy tắc hoạt động:

 

1.Trong thời gian HĐ, người chơi có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ chỉ định để nhận PT tương ứng; 

2.Trong thời gian HĐ, nhiệm vụ chưa đạt tới thời gian chỉ định thì không thể nhận, có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quá hạn, sau khi hoàn thành mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ;

3.Trong thời gian HĐ, sau khi hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, và tự động nhận nhiệm vụ tiếp theo;

4.Một số thương phẩm có hạn chế số lượng mua theo vip, cấp độ vip khác nhau thì lượng mua khác nhau;

5.Trong thời gian HĐ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước, thì mới bắt đầu tính mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo;

4:00 hàng ngày làm mới, sau khi thời gian HĐ kết thúc, phần thưởng chưa được lĩnh sẽ không thể lĩnh

 

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại