Tin tức/sự kiện

30-07-2020 2833

Hoạt động đợt 1 tháng 8

► Đổi Thưởng Quốc Khánh

 

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 18.06.2020 - 23:59 ngày 24.06..2020

 

Quy tắc hoạt động:

 

Trong thời gian hoạt động người chơi đánh quái sẽ có xác xuất nhận được các vật phẩm sau:

 

Bóng bay đỏ (tỉ lệ cao)

Pháo Hoa Quốc Khánh (tỉ lệ cao)

Quốc Kỳ (tỉ lệ thấp)

Huân Chương (tỉ lệ rất thấp)

 

Các thuyền trưởng có thể mua thêm trong shop các vật phẩm này

Thông qua hoạt động đổi thưởng để đổi thành các phần thưởng

 

Chú ý :

 

Khuyến cáo các thuyền trưởng nên đổi lần lượt từng vật phẩm , hạn chế đổi toàn bộ để đề phòng tránh tổn thất không đáng có

 

Phần thưởng sau khi sử dụng vật phẩm:

 

Hộp quà Quốc Khánh
10000 Đá khắc ấn
Lucifer
3136244 K.N bảo thạch
5000 Hoàng Kim B.thạch
Fenrisulfr bậc 1
Túi chọn TS 7 sao
Áo choàng Vệ Vương
Cờ Liên quân Khỉ Núi
Túi chọn TS 7 sao B
Túi chọn b.vật 170
NL tăng cấp PP túi S
NL tăng cấp Áo túi S
NL tăng cấp Mũ túi S
Nguyên liệu tăng cấp giới chỉ túi A
Nguyên liệu tăng cấp ma khí túi A
Nguyên liệu tăng cấp vũ khí túi A
FR-U4 bậc 1

 

Rương quà Gỗ Mun Rương quà Gỗ Lim Rương quà Gỗ Trầm Rương quà Gỗ Adam
Hợp lại từ 5 Hộp quà Quốc Khánh Hợp lại từ 10 Hộp quà Quốc Khánh Hợp lại từ 15 Hộp quà Quốc Khánh Hợp lại từ 30 Hộp quà Quốc Khánh
Mở được ( Lựa chọn )

-Túi lựa chọn TS 7 sao.

-Túi lựa chọn TS 7 sao B.

-Túi nâng cấp cấp S.

-Túi chọn B.vật lv170.

-Hộp Hoàng kim luyến điệp.

- Túi chọn báu vật 170*1.

- Mảnh nhiệm vụ SSR*10

- Rương mảnh T.Thạch Công *15

- Tinh linh Lucifer.

- Áo choàng vệ vương.

-Trái ảo ảnh.

-Trái ôn dịch.

- Túi chọn set B.vật lv160.

- Túi lựa chọn thần thạch thủ *1

- Tinh linh Tiamat.

- Trái Giang Hải.

- Trái Ỷ Thiên.

- Thời trang Issho.

- Túi lựa chọn thần thạch công *1.

- Dragon Egg*1.

- 35 mảnh "Trái Long Hồn"

- Kỳ lân bậc 1

- Kim sư tử bậc 1

- Đại địa thiểm trư *1

► Hộp quà lớn Lễ Quốc Khánh

 

Thời gian HĐ: 10:00 ngày 18.06.2020 - 23:59 ngày 24.06..2020

 

Quy tắc HĐ:

 

1. Trong thời gian hoạt động, đánh phụ bản có cơ hội nhận được “Hộp quà lớn lễ Quốc khánh”;

2. Sử dụng “Hộp quà lớn lễ Quốc khánh” có thể nhận vật phẩm ngẫu nhiên (danh sách phái dưới).

 

Vật phẩm thưởng

 

HỘP QUÀ LỚN LỄ QUỐC KHÁNH

DH: Quốc khánh rực rỡ

Khoáng thạch hào hoa đại lễ bao

100 Nhân tố ác quỷ

100 Lục Hồn

Tinh linh thạch *500

Đồng xu may mắn (đại)

200 Tinh hoa ác quỷ

100 Đá Hải Hồn

50 Tinh hoa B.thạch

100 N.lượng N.tố

50 Đá Khắc Ấn

Đồng xu may mắn (trung)

Khoáng thạch thường đại lễ bao

600 K.N bảo thạch

Đá năng lượng *100

Đá nguyên tố *200

100 Điểm D.vọng H.tặc

200 vạn beri

50 K.cương cổ đại

Đồng xu may mắn (tiểu)

100 vạn beri

50 C.tích C.hội

Lỗi

Đăng nhập thất bại