Tin tức/sự kiện

04-01-2018 1260

Hoạt Động Đợt 1 tháng 1

► Hộp quà lớn Lễ Quốc Khánh

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 04.01.2018 - 23:59 ngày 10.01.2018

 

Quy tắc HĐ:

 

1. Trong thời gian hoạt động, đánh phụ bản có cơ hội nhận được “Hộp quà lớn lễ Quốc khánh”;

2. Sử dụng “Hộp quà lớn lễ Quốc khánh” có thể nhận vật phẩm ngẫu nhiên (danh sách phái dưới).

 

Vật phẩm thưởng

 

Hộp quà lớn lễ Quốc khánh

DH: Quốc khánh rực rỡ

Khoáng thạch hào hoa đại lễ bao

100 Nhân tố ác quỷ

100 Lục Hồn

Tinh linh thạch *500

Đồng xu may mắn (đại)

200 Tinh hoa ác quỷ

100 Đá Hải Hồn

50 Tinh hoa B.thạch

100 N.lượng N.tố

50 Đá Khắc Ấn

Đồng xu may mắn (trung)

Khoáng thạch thường đại lễ bao

600 K.N bảo thạch

Đá năng lượng *100

Đá nguyên tố *200

100 Điểm D.vọng H.tặc

200 vạn beri

50 K.cương cổ đại

Đồng xu may mắn (tiểu)

100 vạn beri

50 C.tích C.hội

 

► Đào vàng Imperdown

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 04.01.2018 - 23:59 ngày 10.01.2018

 

Quy tắc HĐ:

 

1.    Cấp nhân vật ≥lv50 có thể tham gia hoạt động;

2.    Mở giao diện HĐ, có thể tiến hành đào vàng trong khu vực bất kì của “Bản đồ kho báu Marineford”, mỗi lần đào vàng có thể ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm;

3.    Trong thời gian HĐ, mỗi ngày có 3 lần đào vàng miễn phí, phí đào vàng 2000 vàng/lần;

4.    Dùng đào vàng lượng lớn, có thể tiến hành 1 lần đào vàng, giới hạn đào lượng lớn là 100 lần;

5.    Vật phẩm thu được khi đào vàng có thể xem trong ba lô, nếu ba lô không đủ, sẽ tự động chuyển vào ba lô tạm thời;

6.    Loại vật phẩm đào vàng có thể xem thông qua “Xem trước bảo bối Kho báu”;

 

Giao diện HĐ:

 

 

Show thời trang:

 

 

Giải thích Đào vàng Đảo Người Cá:

 

DH:Cường hào thế giới thuộc tính: Thuộc tính trang bị:SM+2, NN+0.6, Trí lực+0.6, VC+55, TC+43, MC+43, Sinh mệnh+1.5%, Sinh mệnh+450。 Thuộc tính chưa trang bị:VC+27, TC+17, MC+17, VP+32, TCP+22, MP+22, Sinh mệnh+265。
Pet phụ cấp cam mới: Anh em sóc Thuộc tính Pet phụ: +2.8%VC, +1.2%VP, +2.8%TC, +1.2TCP, +2.8%MC, +1.2%MP, +1.6%Sinh mệnh, +450Sinh mệnh, có thể có 7 kĩ năng, giới hạn cấp kĩ năng:lv9
Phần thưởng báu vật ngẫu nhiên

Túi bộ B.vật

Shiki 160 A

Túi bộ B.vật Shiki 160 B

Túi bộ B.vật Jimbe 150

Túi bộ Trang sức Hoa Văn

Túi bộ B.vật Shanks 140

Túi B.vật cam 130 A

Túi B.vật cam 130 B

Túi lựa chọn B.vật 110-120

Túi lựa chọn B.vật 90-100

Phần thưởng VP ngẫu nhiên

Số lượng VP:(ngẫu nhiên)

Túi bộ Trang sức Ngự Thần Mộc A

Túi bộ Trang sức Ngự Thần Mộc B

5000 Đá Hải Hồn

5000 Tinh linh thạch

Túi NL bá khí hào hoa

Túi nâng cấp thiên phú

Túi tẩy luyện bảo thạch hào hoa

2000 Tinh linh thạch

2000 Đá năng lượng

2000 Đá nguyên tố

Túi B.vật cam 130 A

Túi B.vật cam 130 B

Túi lựa chọn B.vật 110-120

Túi lựa chọn B.vật 90-100

500 vạn beri

Tử Tinh Phách

Đá Ám Kim Hoàn Mĩ

Mảnh Túi chọn b.vật Rayleigh

Và 1 vài vật phẩm khác…

 

► Quỹ hải tặc

 

Thời gian HĐ:  10:00 ngày 04.01.2018 - 23:59 ngày 10.01.2018

 

Quy tắc HĐ:

 

1.    Trong thời gian HĐ, người chơi có thể dùng vàng mua quỹ;

2.    Phương thức thu nhập của mỗi xuất quỹ chia thành trả theo kì, mỗi kì trả 1 số vàng nhất định;

3.    Thời gian đếm ngược trả lãi được bắt đầu tính từ khi hoạt động lần này kết thúc,sau khi kết thúc 4 chu kỳ nhận thưởng 3 ngày,nếu người chơi không nhận Quỹ sẽ không nhận được nữa.(Yêu cầu nhận PT ngày khi kết thúc chu kỹ lĩnh thưởng)

4.    Lv VIP khác nhau mua quỹ khác nhau;

5.    Mỗi người chơi nhiều nhất cùng lúc có 10 suất quỹ;

6.    Người chơi có thể sử dụng tính năng mua lượng lớn.

 

Chi tiết quỹ:

 

1.       Quỹ Chopper: VIP1 có thể mua, tiêu 15000 vàng, HĐ kết thúc được nhận 6000 vàng, sau đó cứ 5 ngày có thể lĩnh 3000 vàng ( lĩnh 4 lần), tổng cộng lĩnh 18000 vàng;

2.       Quỹ Aokiji: VIP3 có thể mua, tiêu 30000 vàng, HĐ kết thúc được nhận 13500 vàng, sau đó cứ 5 ngày có thể lĩnh 6750 vàng ( lĩnh 4 lần), tổng cộng lĩnh 40500 vàng;

3.       Quỹ Doflamingo: VIP5 có thể mua, tiêu 50000 vàng, HĐ kết thúc được nhận 25000 vàng, sau đó cứ 5 ngày có thể lĩnh 12500 vàng ( lĩnh 4 lần), tổng cộng lĩnh 75000 vàng.

 

Icon HĐ:

 

 

Giao diện HĐ:

 

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại