Tin tức/sự kiện

18-02-2021 3153

Hoạt Động Đổi Thưởng Xu Hải Tặc Đợt 3

Hoạt Động Đổi Thưởng Xu Hải Tặc Đợt 3

1. Thời Gian:
- Sự kiện diễn ra từ 10h00 ngày 18.02.2021 đến 23h59 ngày 17.03.2021
- Cửa hàng đổi thưởng sẽ đóng sau 23h59 ngày 24.03.2021
 
2. Nội Dung
- Trong thời gian hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ tại webshop https://vuahaitac .online/shop sẽ nhận được một số Xu Hải Tặc tương ứng.
- Xu Hải Tặc có thể dùng để đổi thưởng tại webshop, chỉ có giá trị trong thời gian hoạt động, và sẽ bị xóa sau khi hoạt động kết thúc.
 
3. Danh Sách Nhiệm Vụ:
 
- Nhiệm vụ mỗi ngày:
Đạt 130 Tích Lũy Nhiệm Vụ Hàng Ngày (Nhận 5 Xu)
Tham Gia 1 Lần BOSS Thế Giới (Nhận 3 Xu)
Tham Gia 20 Lần Đấu Trường (Nhận 3 Xu)
Tham Gia 5 Lần Phó Bản Tổ Đội (Nhận 3 Xu)
Hoàn Thành 3 Lần Tầm Bảo (Nhận 3 Xu)
Hoàn Thành 1 Lần Chuyển Vàng Vào Game (Nhận 10 Xu)
Tán Gẫu 1 Lần Tại Kênh Discord Của Game (Nhận 3 Xu)
 
- Nhiệm vụ mỗi tuần:
Tham Gia 1 Lần Chiến Trường Hải Tặc (Nhận 15 Xu)
Hoàn Thành Cửa 100 Huyết Chiến Đến Cùng (Nhận 15 Xu)
Nhận Thưởng Mốc 45 Sao Vượt Ải Đỉnh Phong (Nhận 15 Xu)
Thành Công 3 Lần Chiếm Báu Vật Của Người Chơi Khác (15 Xu)
 
- Ngoài ra, mỗi 10.000 vàng chuyển vào game sẽ nhận được thêm 5 Xu.
 
4. Vật Phẩm Đổi Thưởng:
 
Bon Chari bậc 1 (Yều cầu 600 Xu, giới hạn đổi 1)
Túi chọn TS 7 sao E (Yêu cầu 200 Xu, giới hạn đổi 6)
Lăng Kính Cổ Đại (Yêu cầu 50 Xu, giới hạn đổi 3)
Túi random Haki cao cấp (Yêu cầu 15 Xu, giới hạn đổi 30)
Túi random Ngọc Thạch (Yêu cầu 5 Xu, giới hạn đổi 200)
1000 Huy chương Wano (Yêu cầu 4 Xu, giới hạn đổi 100)
5000 Đá Hải Hồn (Yêu cầu 1 Xu, giới hạn đổi 500)
 
Lưu Ý:
- Mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành các nhiệm vụ 1 lần cho 1 server cùng 1 thời điểm. Ví dụ: Nhiệm vụ hàng ngày "Tham Gia 1 Lần BOSS Thế Giới" nếu đã hoàn thành tại server S1 thì trong ngày hôm đó sẽ không thể làm tiếp ở các server còn lại.
- Tích điểm Xu Hải Tặc cũng sẽ được lưu trữ theo server.

Lỗi

Đăng nhập thất bại