Tin tức/sự kiện

21-01-2019 88175

Giới thiệu Ngân Hàng Code

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Với mong muốn mang lại sự hỗ trợ tối đa cho các thuyền trưởng khi bước chân vào thế giới hải tặc đầy thử thách, Vua Hải Tặc sẽ đưa hệ thống Ngân Hàng Code tại subweb http://code.vuahaitac.online vào hoạt động. Đây không chỉ là sự trợ giúp mà còn mang lại những khích lệ tinh thần vô cùng to lớn cho các thuyền trưởng trên con đường chinh phục danh hiệu Vua Hải Tặc.

 

Lưu Ý: Mỗi loại code chỉ có thể nhận và sử dụng 1 lần duy nhất cho 1 tài khoản, nên khi tham gia các sự kiện của server mới các bạn nên tạo tài khoản mới để nhận được hỗ trợ trọn vẹn từ ngân hàng code.

 

Các code có thể nhận:

 

Điều kiện nhận Phần thưởng Nơi nhận
Người chơi đạt cấp độ 5 tại các server mới từ S10 trở đi 100 Lực Hành Động Tân thủ
500 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi chọn thời trang
1 Vòng cá chép hóa rồng
1 PP lấp lánh
Người chơi đạt cấp độ 15 tại các server mới từ S10 trở đi 100 Lực Hành Động Tân thủ
500 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi chọn thú cưỡi B
1 Ma trượng tinh linh lột xác
1 Mũ thánh đường sa mạc
Người chơi đạt cấp độ 25 tại các server mới từ S10 trở đi 100 Lực Hành Động Tân thủ
500 vạn Beri
5 vạn vàng
999 Thủy tinh thời trang
1 Rìu chiến Kim tượng
1 Trường bào phát sáng
Người chơi đạt cấp độ 35 tại các server mới từ S10 trở đi 100 Lực Hành Động Tân thủ
500 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi chọn thời trang hào hoa
1 Vòng Phù thủy
Người chơi đạt cấp độ 45 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi trang sức Hoa Văn A
1 Túi trái 6 sao
Người chơi đạt cấp độ 55 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi trang sức Hoa Văn B
1 Túi trái 6 sao
Người chơi đạt cấp độ 65 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi trang sức Hoa Văn A
1 Túi trái 6 sao
Người chơi đạt cấp độ 75 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi trang sức Hoa Văn B
1 Túi trái 6 sao
Người chơi đạt cấp độ 85 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi trang sức Hoa Văn A
1 Túi trái 7 sao
Người chơi đạt cấp độ 95 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi trang sức Hoa Văn B
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 105 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
25 Sắc màu Bá vương (100)
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 115 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Pet phụ túi lựa chọn A
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 125 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Beri Beri
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 135 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi trái miễn dịch 7 sao
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 145 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Giáp Bảo Hộ
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 155 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Liselle
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 165 tại các server mới từ S10 trở đi 200 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
5 vạn vàng
1 Túi nâng cấp S
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 175 tại các server mới từ S10 trở đi 400 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
10 vạn vàng
1 Giấy vẽ quả thực túi lựa chọn
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Người chơi đạt cấp độ 185 tại các server mới từ S10 trở đi 500 Lực Hành Động Tân thủ
1000 vạn Beri
10 vạn vàng
1 Draco
50 Túi nguyên liệu đồ cam thường
Đạt mức tích lũy 5.000.000 danh vọng 200 Lực Hành Động Hoạt động
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
20 Túi quà random tím cao cấp
50 Tích điểm tích lũy Tấn công Thủy Đội (1000)
Đạt mức tích lũy 10.000.000 danh vọng 200 Lực Hành Động Hoạt động
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
20 Túi quà random tím cao cấp
50 Tích điểm tích lũy Tấn công Thủy Đội (1000)
Đạt mức tích lũy 15.000.000 danh vọng 200 Lực Hành Động Hoạt động
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
20 Túi quà random tím cao cấp
50 Tích điểm tích lũy Tấn công Thủy Đội (1000)
Đạt mức tích lũy 20.000.000 danh vọng 200 Lực Hành Động Hoạt động
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
20 Túi quà random tím cao cấp
50 Tích điểm tích lũy Tấn công Thủy Đội (1000)
Đạt mức tích lũy 30.000.000 danh vọng 200 Lực Hành Động Hoạt động
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
40 Túi quà random tím cao cấp
55 Tích điểm tích lũy Tấn công Thủy Đội (1000)
Đạt mức tích lũy 40.000.000 danh vọng 200 Lực Hành Động Hoạt động
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
50 Túi quà random tím cao cấp
5 Điểm chiêu mộ (1000)
Đạt mức tích lũy 50.000.000 danh vọng 200 Lực Hành Động Hoạt động
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
50 Túi quà random tím cao cấp
5 Điểm chiêu mộ (1000)
Người chơi nạp 20.000 vàng từ S1 trở đi
( VIP 6 )
200 Lực Hành Động Sự kiện
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
5 Túi K.cương cổ đại (1000)
20 Đá Khắc Ấn (1000)
10 Túi nguyên liệu đồ cam thường
1 Túi trái 7 sao
Người chơi nạp 50.000 vàng từ S1 trở đi
( VIP 7 )
200 Lực Hành Động Sự kiện
10000 vạn Beri
10 vạn vàng
10 Túi K.cương cổ đại (1000)
30 Đá Khắc Ấn (1000)
15 Túi nguyên liệu đồ cam thường
1 Túi Trái ác quỷ Trung thu
Người chơi nạp 150.000 vàng từ S1 trở đi
( VIP 8 )
300 Lực Hành Động Sự kiện
20000 vạn Beri
20 vạn vàng
15 Túi K.cương cổ đại (1000)
40 Đá Khắc Ấn (1000)
20 Túi nguyên liệu đồ cam thường
1 Túi lựa chọn quả thực 7 sao A
Người chơi nạp 400.000 vàng từ S1 trở đi
( VIP 9 )
300 Lực Hành Động Sự kiện
20000 vạn Beri
20 vạn vàng
20 Túi K.cương cổ đại (1000)
50 Đá Khắc Ấn (1000)
25 Túi nguyên liệu đồ cam thường
1 Túi nâng cấp S
Người chơi nạp 800.000 vàng từ S1 trở đi
( VIP 10 )
400 Lực Hành Động Sự kiện
30000 vạn Beri
30 vạn vàng
25 Túi K.cương cổ đại (1000)
60 Đá Khắc Ấn (1000)
35 Túi nguyên liệu đồ cam thường
1 Túi chọn TT Đồng Đội
Người chơi nạp 2.000.000 vàng từ S1 trở đi
( VIP 11 )
500 Lực Hành Động Sự kiện
40000 vạn Beri
40 vạn vàng
35 Túi K.cương cổ đại (1000)
80 Đá Khắc Ấn (1000)
50 Túi nguyên liệu đồ cam thường
1 Túi chọn TT Thánh Y Hoàng Kim
Người chơi nạp 4.000.000 vàng từ S1 trở đi
( VIP 12 )
600 Lực Hành Động Sự kiện
50000 vạn Beri
50 vạn vàng
50 Túi K.cương cổ đại (1000)
100 Đá Khắc Ấn (1000)
70 Túi nguyên liệu đồ cam thường
1 Trái Tên lửa

 

VHT kính báo !

 

Lỗi

Đăng nhập thất bại