Tin tức/sự kiện

03-09-2020 1139

Danh sách chia cụm Vượt Ải Đại Chiến lần thứ 28

 

Danh sách chia cụm VADC
Cụm Cụm server Tên server
1 S1-S2-S3-S4-S5-S6 Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper
2 S7-S8-S9-S10-S11-S12 Robin, Franky, Brook, Shanks, Ace, Buggy
3 S13-S14 Alvida, Coby
4 S15 Shanks

Lỗi

Đăng nhập thất bại