Tin tức/sự kiện

22-10-2020 1290

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 25

 

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 25

 

STT Server ID Server Name
1 S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 Luffy - Zoro - Usopp - Sanji - Nami - Chopper
2 S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 Robin - Franky - Brook - Shanks - Ace - Buggy
3 S13 - S14 - S15 Alvida - Coby - Mihawk
4 S16 Smoker

Lỗi

Đăng nhập thất bại