Tin tức/sự kiện

11-06-2020 1867

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 20

STT Server ID Server Name
1 S1-S2-S3-S4-S5-S6 Luffy - Zoro - Usopp - Sanji - Nami - Chopper
2 S7-S8-S9-S10-S11-S12 Robin - Franky - Brook - Shanks - Ace - Buggy
3 S13 Alvida
4 S14 Coby
5 S15 Mihawk

Lỗi

Đăng nhập thất bại