Tin tức/sự kiện

16-11-2017 397

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 2

 

STT Server ID Server Name
1 S1-S2 Luffy - Zoro
2 S3 Usopp
3 S4 Sanji

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại