Tin tức/sự kiện

24-09-2017 14777

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG MÁY CHỦ MỚI

 

1. Sự kiện: Đua Top bảng xếp hạng.

 

Thời gian diễn ra: Mỗi cụm máy chủ mới mở đến 24:00 7 ngày sau khi mở

 

Nội dung sự kiện:Khi hoạt động kết thúc, Top 10 người chơi của bảng xếp hạng cấp độ, đấu trường, phụ bản, treo thưởng, danh vọng của mỗi cụm server sẽ nhận được phần thưởng tiền vàng số lượng khác nhau.

 

Phần thưởng sự kiện:

 

Đua Top Top 1 Top thứ 2 - 5 Top thứ 6 - 10
Cấp Độ

1000000 vàng

500000 vàng 100000 vàng
Đấu Trường
Phụ Bản
  Treo Thưởng 
Danh Vọng

 

Lưu ý:

 

Nếu 1 nhân vật nằm trong Top của nhiều bảng xếp hạng sẽ nhận được tổng phần thưởng của vị trí xếp hạng tương ứng.

Bảng xếp hạng sẽ được hệ thống tự động ghi nhận vào hồi 00h00 của ngày thứ 7 kể từ ngày khai mở cụm máy chủ mới. Đồng thời hệ thống sẽ trao thưởng các phần thưởng tương ứng với các thứ hạng theo bảng xếp hạng đã được ghi nhận qua hệ thống thư tín trong game.

 

2. Sự kiện: Đua Top cấp độ công hội

 

Thời gian diễn ra: Mỗi cụm máy chủ mới mở đến 24:00 7 ngày sau khi mở

 

Nội dung sự kiện: khi hoạt động kết thúc, hội trưởng công hội Top 3 bảng xếp hạng thế giới mỗi cụm server sẽ nhận được lượng tiền vàng khác nhau

 

Phần thưởng sự kiện:

 

Top

  Công Hội  

Top 1  Top thứ 2 - 3  
 40000 vàng  12000 vàng

 

Lưu ý: Bảng xếp hạng sẽ được hệ thống tự động ghi nhận vào hồi 00h00 của ngày thứ 7 kể từ ngày khai mở cụm máy chủ mới. Đồng thời hệ thống sẽ trao thưởng các phần thưởng tương ứng cho chủ công hội và các thành viên với các thứ hạng theo bảng xếp hạng đã được ghi nhận qua hệ thống thư tín trong game.

 

3. Sự kiện: Đăng nhập hằng ngày nhận tiền vàng.

 

Thời gian diễn ra:Sau khi mở mỗi cụm máy chủ

 

Nội dung sự kiện: Hàng ngày người chơi có thể đăng nhập lĩnh nhận phần thưởng ingame.Tích lũy đăng nhập nhiều nhất là 7 ngày, sau 7 ngày sẽ sẽ lại bắt đầu chu kỳ tích lũy lại, nếu trong quá trình tích lũy có ngừng lại thì sẽ lại bắt đầu chu kỳ tích lũy từ đầu.

 

Phần thưởng sự kiện:

 

 

4. Sự kiện: Khuyến mãi nạp thẻ: Hoạt động sẽ diễn ra trong 1 tuần kể từ ngày mở server mới.

 

Nội dung chi tiết:

 

 

Lưu ý: Hoạt động khuyến mãi nạp thẻ này sẽ không thể tiến hành cùng lúc với hoạt động khuyến mại nạp thẻ khác.

 

Bên cạnh đó sự kiện "Kế hoạch trưởng thành" cũng sẽ được tổ chức nhằm mang lại cho người chơi một phương án tiêu vàng có lợi nhất ,cụ thể như sau:

 

I. Giới thiệu

 

Kế hoạch trưởng thành sẽ cung cấp cho người chơi hải tặc 1 cách đầu tư vàng thông minh nhất.
Chỉ cần trong trong 30 ngày đầu của máy chủ, dùng 1 số vàng nhất định mở kế hoạch trưởng thành .

 

II. Nội dung

 

Người chơi Vip 3 trở lên sẽ được tham gia hoạt động.

Trong 30 ngày tính từ thời gian mở máy chủ , người chơi dùng 25000 vàng để mở kế hoạch trưởng thành sẽ nhận được  các mức vàng khác nhau sau mỗi lần đăng nhập vào trò chơi.

 

Giao diện hoạt động

 

III. Phần thưởng

 

Các mức tích lũy đăng nhập sau khi đã mở kế hoạch trưởng thành:

1 ngày sau sẽ nhận được 12500 vàng

10 ngày sau sẽ nhận được 5000 vàng

20 ngày sau sẽ nhận được 5000 vàng

30 ngày sau sẽ nhận được 5000 vàng

40 ngày sau sẽ nhận được 5000 vàng

50 ngày sau sẽ nhận được 7500 vàng

60 ngày sau sẽ nhận được 7500 vàng

70 ngày sau sẽ nhận được 7500 vàng

80 ngày sau sẽ nhận được 10000 vàng

90 ngày sau sẽ nhận được 12500 vàng

 

Lỗi

Đăng nhập thất bại