Tin tức/sự kiện

22-11-2017 1477

Bảo trì từ 06h00 đến 10h00 ngày 23/11

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để tiến hành cập nhật một số tính năng và sửa lỗi, từ 06h00 đến 10h00 ngày 23/11/2017 Vua Hải Tặc Online sẽ tạm ngắt kết nối để bảo trì.

 

Lưu ý: Thời gian bảo  trì có thể kết thúc sớm hoặc kéo dài hơn dự kiến.

 

 

Các bổ sung và thay đổi sau bảo trì:

 

- Cập nhật hiển thị nâng cấp thiên phú sang cấp X

- Cập nhật hiệu ứng viền sáng mới đối với các trang bị 8 sao trở lên 

- Mở thêm kĩ năng mới trong Viện Nghiên Cứu Công Hội. Mỗi cấp tăng 0.2% sinh mệnh

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Vua Hải Tặc Online

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại