Tin tức/sự kiện

13-03-2017 1546

Bảo trì từ 06h00 đến 08h00 ngày 16/03

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để tiến hành cập nhật một số tính năng và sửa lỗi, từ 06h00 đến 08h00 ngày 16/03/2017 Vua Hải Tặc Online sẽ tạm ngắt kết nối để bảo trì.

 

 

Các bổ sung và thay đổi sau bảo trì:

Cập nhật chuỗi hoạt động tuần 3 tháng 3

Cập nhật tính năng Lò Rèn Lại trong giao diện Địa Ngục Dung Luyện

Cập nhật tính năng Triệu Hồi Nhanh trong giao diện Địa Ngục Dung Luyện

Giảm độ khó phụ bản Chiến Cuối từ ải 1 đến ải 8

Khóa tạm thời nhánh nâng cấp trang bị ám kim cấp 130 trở đi

Sửa lỗi kỹ năng đánh thường của đồng đội Sanji (Haki) vẫn tăng nộ mục tiêu

Sửa lỗi hiển thị các hoạt động tăng độ tích cực

Sửa lỗi mua exp nguyên tố không tăng độ tích cực

Sửa lỗi bắt cá trong Allblue không tăng độ tích cực

Sửa lỗi bồi dưỡng tinh linh không tăng độ tích cực

Sửa lỗi hiển thị đặt hàng trong danh sách bạn bè

Sửa lỗi không thể đổi mảnh ghép số lượng nhiều trong Tầm Bảo

Sửa lỗi không thể đổi mảnh ghép số lượng nhiều trong Chế Đồ

Sửa lỗi nhận thưởng thiếu sót và không chính xác của Địa Ngục Dung Luyện

Sửa lỗi bồi dưỡng nhanh tinh linh nhận nhiều kinh nghiệm hơn bình thường

Sửa lỗi kinh nghiệm nhận từ nhiệm vụ hàng ngày sẽ mất khi đăng nhập lại

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Vua Hải Tặc Online

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S5 - Nami

Server vừa chơi

S5 - Nami

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại