Tin tức/sự kiện

01-03-2018 214

Bảo trì từ 05h30 đến 08h00 ngày 01/03

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để tiến hành sao lưu dữ liệu định kỳ, từ 05h30 đến 08h00 ngày 01/03/2018 Vua Hải Tặc Online sẽ tạm ngắt kết nối để bảo trì.

 

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc kéo dài hơn dự kiến.

 

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Vua Hải Tặc Online

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại