Tin tức/sự kiện

07-06-2017 824

Bảo trì từ 04h00 đến 12h00 ngày 08/06

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để tiến hành cập nhật một số tính năng và sửa lỗi, từ 04h00 đến 12h00 ngày 08/06/2017 Vua Hải Tặc Online sẽ tạm ngắt kết nối để bảo trì.

 

 

Các bổ sung và thay đổi sau bảo trì:

 

- Cập nhật chuỗi hoạt động tuần 2 tháng 6

- Cập nhật đầy đủ các đội quân Impel Down (tầng 6)

- Cập nhật đầy đủ các đội quân hoạt động Tổ Đội Tập Kích

- Cập nhật nội dung phụ bản và cảng Dressrosa. Chi tiết sẽ được giới thiệu khi có người chơi vượt qua Caesar tại phụ bản Tầng 1 tòa R

- Giảm độ khó toàn bộ các phó bản nhiệm vụ chính từ Đảo Người Cá đến Sở Ngoại Viện Nghiên Cứu

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Vua Hải Tặc Online

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S5 - Nami

Server vừa chơi

S5 - Nami

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại