Tin tức/sự kiện

25-01-2018 648

Bảo trì từ 04h00 đến 10h00 ngày 25/01

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để tiến hành sao lưu dữ liệu định kỳ, từ 04h00 đến 10h00 ngày 25/01/2018 Vua Hải Tặc Online sẽ tạm ngắt kết nối để bảo trì.

 

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc kéo dài hơn dự kiến.

 

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Vua Hải Tặc Online

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại