Tin tức/sự kiện

22-02-2018 257

Bảo trì từ 04h00 đến 10h00 ngày 22/02

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để tiến hành cập nhật một số tính năng và sửa lỗi, từ 04h00 đến 10h00 ngày 22/02/2018 Vua Hải Tặc Online sẽ tạm ngắt kết nối để bảo trì.

 

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc kéo dài hơn dự kiến.

 

 

Các bổ sung và thay đổi sau bảo trì:

 

- Cập nhật các thành tựu liên quan đến thời trang. Đối với các thời trang đã nhận được trước đây có thể mặc lại trong phòng thời trang để nhận thành tựu

- Sửa lỗi Huyết Chiến Đến Cùng ải 110 không thể tấn công

 

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Vua Hải Tặc Online

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S6 - Chopper

Server vừa chơi

S6 - Chopper

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại