Tin tức/sự kiện

18-04-2017 1392

Bảo trì từ 00h00 đến 10h00 ngày 20/04

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để tiến hành sao lưu dữ liệu định kỳ và chuyển đổi nâng cấp máy chủ tốt hơn, từ 00h00 đến 10h00 ngày 20/04/2017 Vua Hải Tặc Online sẽ tạm ngắt kết nối để bảo trì.

 

  

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào các server game. Xin vui lòng tham gia thảo luận tại các kênh Cộng Đồng.

 

Vua Hải Tặc Online

Tốt Đầy Bảo trì

Server mới

S5 - Nami

Server vừa chơi

S5 - Nami

Tất cả server

Lỗi

Đăng nhập thất bại