Tin tức/sự kiện

26-09-2019 1726

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 10h30 ngày 26.09.2019 - 11h30 ngày 26.09.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Khắc phục sự cố phiên bản cập nhật tháng 9

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại