Tin tức/sự kiện

27-06-2019 628

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 05h30 ngày 27.06.2019 - 07h00 ngày 27.06.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Giảm độ khó phó bản: Quãng trường Dressrosa, Phòng chờ Corrida Coloseum

o  Bỏ yêu cầu cấp VIP 9 để nhận vật phẩm sự kiện khi tiến hành càn quét phó bản

o  Tăng phần thưởng độ tích cực

o  Sửa một số lỗi liên quan tính năng Thần Thạch

o  Sửa một số lỗi liên quan tính năng Địa Ngục Dung Luyện

o  Sửa một số lỗi liên quan hoạt động NPC Tầm Bảo / Black Pearl

o  Đóng tính năng Đấu Trường Tân Thế Giới

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại