Tin tức/sự kiện

13-06-2019 876

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 04h00 ngày 13.06.2019 - 04h15 ngày 13.06.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Giảm độ khó phụ bản Vượt Ải Đỉnh Phong

o  Loại bỏ thuộc tính miễn giảm nộ của Impel Down level 6 tầng 61-100

o  Cập nhật danh sách pet của Đồ Giám Pet

o  Tăng phần thưởng vàng từ thưởng xếp hạng Đấu trường

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại