Tin tức/sự kiện

01-06-2019 848

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 04h00 ngày 31.05.2019 - 04h15 ngày 31.05.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Sửa lỗi sát thương bỏ qua phòng ngự Haki hoạt động không chính xác

o  Sửa lỗi hiệu ứng giảm sát thương từ trái ác quỷ tác dụng không giới hạn

o  Sửa lỗi một số trường hợp khiến sát thương bị giảm xuống mức tối thiểu

o  Sửa lại hiệu ứng phản sát thương của ZoroHS/DoflamingoS hoạt động chính xác hơn

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại