Tin tức/sự kiện

23-05-2019 1116

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 08h30 ngày 23.05.2019 - 09h00 ngày 23.05.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Điều chỉnh phần thưởng H.Đ Lôi Đài Tranh Bá

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại