Tin tức/sự kiện

06-05-2019 1640

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

 

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 06h00 ngày 09.05.2019 - 10h00 ngày 09.05.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Cập nhật tướng mới Issho

o  Mở tính năng mới “Vượt Ải Đỉnh Phong”

o  Cập nhật thêm bộ trang bị mới 160

o  Điều chỉnh Shop chiến cuối

o  Điều chỉnh Shop chiến đấu đến cùng

o  Điều chỉnh Shop chiến trường hải tặc

o  Điều chỉnh Shop coloseum

o  Điều chỉnh Shop tấn công hải quân

o  Điều chỉnh Shop tranh bá trên biển

o  Điều chỉnh Phần thưởng độ tích cực

o  Phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày : mở thêm nâng cấp cấp 170​

o  Điều chỉnh tướng Law-Revenge

o  Cập nhật lại cơ chế tính năng Trận hình boss TG

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại