Tin tức/sự kiện

10-04-2019 976

Thông báo bảo trì máy chủ

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 4h00 - 10h30 ngày 11.04.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Cập nhật đồng đội Mihawk-S

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại