Tin tức/sự kiện

14-03-2019 1249

Thông báo bảo trì máy chủ

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 4h00 - 10h30 ngày 14.03.2019

 

Nội dung bảo trì:

o  Cập nhật hoạt động Tích Lũy Tiêu Vàng

o  Điều chỉnh xóa bỏ giới hạn tích lũy hoạt động Thương Thành Tích Lũy

o  Bổ sung phần thưởng Thiên Hỏa, Mảnh ngọc kỳ lân bậc 1 vào hoạt động Đấu Trường

o  Thay đổi phần thưởng hoạt động Điểm Danh

o  Thay đổi phần thưởng hoạt động Tích Lũy Đăng Nhập

o  Tăng kinh nghiệm nhận được từ phó bản, huấn luyện đồng đội, tu luyện

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Lỗi

Đăng nhập thất bại