Tin tức/sự kiện

12-09-2019 887

Hoạt Động Sàn Đấu Giá 12.09 - 16.09

Thời gian:  10:00 ngày 12.09.2019 - 23:59 ngày 16.09.2019

 

Quy tắc:

 

1. 10:00 – 22:00 mỗi ngày có thể tiến hành ra giá cho vật phẩm, 22:00 sẽ tiến hành kết toán vật phẩm.

2. Trong thời gian hoạt động có thể ra giá cho vật phẩm khác nhau, sau khi kết toán người ra giá cao nhất sẽ nhận được vật  phẩm đấu giá, vàng ra giá của người chơi khác sẽ được trả lại sau kết toán trong ngày.

3. Nếu có vài người chơi cùng ra một giá cao nhất, thì người chơi ra giá trước sẽ nhận được vật phẩm.

4. Vật phẩm đấu giá được và vàng trả lại sẽ được chuyển bằng hộp thư, số vàng tiêu hao đấu giá sẽ không được tính vào bất cứ hoạt động tiêu phí nào.

5. Thông qua “Xem trước bán đấu giá” có thể xem trước những vật phẩm sẽ được bán đấu giá sau vài ngày, “Lịch sử thành giao” có thể xem những vật phẩm đã bán và người nhận được vật phẩm.

6. Hoạt động này là liên server, phương thức chia nhóm server sẽ dựa vào hệ thống tự động sắp xếp.

 

Icon Hoạt Động :

 

 

Giao diện hoạt động:

 

 

Xem trước bán đấu giá:

 

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

Dragon Egg *1

Túi chọn thời trang siêu cấp*1

Tiamat *1

Dragon Egg *1

Túi chọn thời trang siêu cấp*1

Billower Bike bậc 1 *1

Hoe bậc 1 *1

Hồng Ma bậc 1 *1

Billower Bike bậc 1 *1

Hoe bậc 1 *1

Túi chọn báu vật Sabo*2

Túi chọn báu vật Rayleigh *2

Túi chọn báu vật Jack *2

Túi chọn báu vật Sabo*2

Túi chọn báu vật Rayleigh *2

Bản vẽ Ôn Dịch*1

Bản vẽ Ảo Ảnh *1

Nhất thế kiêu hùng *1

Bản vẽ Ôn Dịch*1

Bản vẽ Ảo Ảnh *1

NL tăng cấp vũ khí túi S *1

NL tăng cấp Nhẫn túi S *1

NL tăng cấp ma khí túi S *1

NL tăng cấp vũ khí túi S *1

NL tăng cấp Nhẫn túi S *1

Băng hải tặc Moria *1

Băng hải tặc Kuja *1

Băng hải tặc Big Mom *1

Băng hải tặc Moria *1

Băng hải tặc Kuja *1

Tử tinh phách *999

9193194 K.N bảo thạch *1

3136244 K.N bảo thạch *1

Tử tinh phách *999

9193194 K.N bảo thạch *1

1 tỉ Beri *1

Đá ám kim hoàn mĩ *100

Nguyên liệu bá khí lễ bao *50

1 tỉ Beri *1

Đá ám kim hoàn mĩ *100

 

Lỗi

Đăng nhập thất bại