Tin tức/sự kiện

02-10-2019 1511

Event Tích Lũy Tháng 10 Đợt 1

Thời gian diễn ra:
 

Thời gian bắt đầu tính tích lũy từ 0:00 ngày 03/10/2019 đến 23:59 ngày 31/10/2019

Thời gian khai mở subweb bắt đầu từ 10:00 ngày 03/10/2019 đến 23:59 ngày 31/10/2019

 

Phạm vi áp dụng: Tất cả người chơi

 

Điều kiện:

 

Người chơi đăng nhập vào ngân hàng code và chọn Tab Tích lũy để nhận code.

Người chơi tham gia và theo dõi hoạt động thông qua subweb code của hoạt động: http://code.vuahaitac.online

Trong thời gian HĐ, người chơi Đạt các mức tích lũy có thể nhận code.

Tất cả các phần thưởng người chơi nhận sẽ được phát từ code và sau khi sử dụng code thì các vật phẩm sẽ có trong hòm Mail của nhân vật.

Trong thời gian diễn ra event nếu các server mới được mở thì cũng có quyền tham gia hoạt động này.

Mỗi Tài khoản chỉ có thể tích lũy 1 bộ code khi sự kiện diễn ra.

Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất 1 bộ code khi đã đạt đủ mức tích lũy và nhận thành công khi đủ điều kiện.

Hạn sử dụng của tất cả các loại code này sẽ là: 0h ngày 15/11/2019

          Lưu ý:

Mỗi loại code chỉ sử dụng được 1 lần đối với 1 tài khoản

Tài khoản nào đã sử dụng qua code này thì sẽ không sử dụng được nữa

 

 Nội dung phần thưởng:

 

Mốc nạp Phần thưởng Beri (vạn)
2000 1000 Nhân tố ác quỷ*6 Túi nguyên liệu đồ cam thường (7 sao)*10 Túi N.Liệu bá khí thường*10 Thủy tinh trong rừng*40 1500 C.tích C.hội*10 1000
4000 125 Đá Khắc Ấn*40 đá huyết linh*40 Đá Ám Kim Hoàn Mỹ*6 Bí kíp NV*20 5000 Đá Hải Hồn*4 2000
10000 1000 Nhân tố ác quỷ*14 1000 Hoàng Kim B.thạch*2 1000 đá năng lượng*30 Túi tẩy luyện bảo thạch hào hoa*6 Nguyên liệu bá khí hào hoa lễ bao*6 3000
30000 125 Đá Khắc Ấn*50 Túi nguyên liệu đồ cam thường (7 sao)*20 Đá Ám Kim Hoàn Mỹ*20 500 exp nguyên tố*30 Ma phấn tinh linh cao cấp*2 4000
60000 1500 C.tích C.hội*20 Túi tẩy luyện bảo thạch hào hoa*20 10.000 Đá Hải Hồn*10 Túi cờ sơ cấp*2 Đá Ám Kim hoàn mĩ*40 5000
120000 3136244 K.N bảo thạch*2 5000 Hoàng Kim B.thạch*2 Nguyên liệu bá khí hào hoa lễ bao*20 10.000 Đá Hải Hồn*20 10000 Đá Khắc Ấn*2 6000
200000 Túi K.cương cổ đại (50000)*2 Đá Ám Kim hoàn mĩ*60 100 triệu Beri*10 Túi cờ trung cấp*2 Túi thủy tinh thời trang Hào hoa*2 7000
300000 Exp bảo thạch 9193194*2 10000 Đá Khắc Ấn*2 NL tăng cấp Vòng túi S*2 Mảnh Túi chọn thần thạch (thủ)*30 Túi chọn TS Bách Hoa*1 8000
400000 Túi K.cương cổ đại hào hoa*2 Túi cờ cao cấp*2 Túi chọn b.vật 170*1 Mảnh trái Long Hồn*10 Túi chọn TS Bôi Thủy*1 9000

 

Túi chọn TS Bôi Thủy
Túi KCCĐ hào hoa
Túi chọn TS Bách Hoa
Túi cờ cao cấp
Túi thuỷ tinh thời trang Hào Hoa
Mảnh trái Long Hồn
Túi chọn báu vật 170

Lỗi

Đăng nhập thất bại