Tin tức/sự kiện

02-05-2019 851

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 9

 

STT Server ID Server Name
1 S1-S2 Luffy - Zoro
2 S3-S4 Usopp - Sanji
3 S5-S6 Nami - Chopper
4 S7-S8 Robin - Franky
5 S9 Brook
6 S10 Shanks

Lỗi

Đăng nhập thất bại