Tin tức/sự kiện

28-02-2019 855

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 8

 

STT Server ID Server Name
1 S1-S2 Luffy - Zoro
2 S3-S4 Usopp - Sanji
3 S5-S6 Nami - Chopper
4 S7-S8 Robin - Franky
5 S9 Brook

Lỗi

Đăng nhập thất bại