Tin tức/sự kiện

03-10-2019 713

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 13

 

STT Server ID Server Name
1 S1-S2 Luffy - Zoro
2 S3-S4 Usopp - Sanji
3 S5-S6 Nami - Chopper
4 S7-S8 Robin - Franky
5 S9-S10 Brook - Shanks
6 S11 Ace
7 S12 Buggy

Lỗi

Đăng nhập thất bại