Tin tức/sự kiện

01-08-2019 693

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 11

 

STT Server ID Server Name
1 S1-S2 Luffy - Zoro
2 S3-S4 Usopp - Sanji
3 S5-S6 Nami - Chopper
4 S7-S8 Robin - Franky
5 S9-S10 Brook - Shanks
6 S11 Ace

Lỗi

Đăng nhập thất bại