Tin tức/sự kiện

13-06-2019 469

Danh Sách Chia Cụm Cây Ác Ma lần thứ 10

 

STT Server ID Server Name
1 S1-S2 Luffy - Zoro
2 S3-S4 Usopp - Sanji
3 S5-S6 Nami - Chopper
4 S7-S8 Robin - Franky
5 S9 Brook
6 S10 Shanks

Lỗi

Đăng nhập thất bại